عکاسی مینیمال چیست؟
عکاسی مینیمال ژانری متمرکز بر سادگی است.

درواقع، این سبک بر کاربرد ساده‌ی عناصر ترکیب‌بندی متمرکز است.

در این سبک، تمام مؤلفه‌های غیرضروری برای بیان جوهر سوژه حذف می‌شوند

ازاین‌رو، هدف هنر مینیمالیست انتقال مفهوم با کمترین پیچیدگی ممکن است.

عکاسی مینیمال - فروشگاه دیجیران

 

هدف هنر مینیمالیست انتقال پیام به ساده‌ترین شکل ممکن است

جنبش مینیمالیسم در دهه‌ی ۱۹۶۰ در میان هنرمندان نیویورکی ظهور کرد که به‌دنبال واسطه‌های متفاوتی برای بیانگری هنری بودند. آن‌ها برای به‌چالش‌کشیدن مفهوم سنتی هنر زمان خود، چشم‌اندازی توهمی از آن را ارائه دادند و به مخاطب یاد دادند که بهتر است قدردان جزئیات کوچک سوژه‌ها باشند. مینیمالیسم تا حدودی در هنر مجسمه‌سازی ریشه دارد و سپس به حوزه‌ی هنرهای تجسمی،‌ معماری، طراحی داخلی و عکاسی راه پیدا کرد.