سرعت شاتر در عکاسی چیست؟

سه اصل اساسی در دوربین عکاسی، سرعت شاتر (Shutter Speed)

دیافراگم (Aperture) و ایزو (ISO) است

سرعت شاتر دو کار مهم و ویژه را برای شما انجام می دهد:

تغییر روشنایی عکس و القای حس حرکت در تصویر به وسیله ثابت کردن سوژه و حرکت های آن
تار کردن حرکت های سوژه.